SKRÓCENIE ZABUDOWY

SKRÓCENIE ZABUDOWY NA DOWOLNY WYMIAR 

 

WYCINANIE DRZWI BOCZNYCH