OBNIŻENIE -SKRÓCENIE KONTENERA

 

 OBNIŻENIE-SKRÓCENIE KONTENERA 
 
OBNIŻENIE, PODWYŻSZENIE, SKRÓCENIE  KONTENERA, FIRANAY
OBNIŻONO o 35 cm 

SKRÓCONO O 25 cm

WYKONUJEMY PRZEBUDOWĘ ZABUDOWY  DORABIAMY DRZWI W KONTENERACH, FIRANACH , CHŁODNIACH
DRZWI TYLNE I BOCZNE 

PRZERABIAMY DACH STAŁY NA SUWANY 
 
PRZERABIAMY KONTENERY , FIRANY , CHŁODNIE
 
PRZERABIAMY I NAPRAWIAMY DACH W KONTENERACH , FIRANACH , CHŁODNIACH  
 
SKRACAMY ZABUDOWY
 NAPRAWIAMY ZABUDOWY 
 
PÓŁKI POD AGREGAT 
PROWADZIMY NAPRAWY, MODERNIZACJE ORAZ RENOWACJĘ. SKRACAMY I PRZEBUDOWUJEMY 
ADAPTACJA WEDŁUG WYMOGÓW KLIENTA 

MONTAŻ WSZYSTKICH RODZAJÓW ZABUDÓW